Algemene voorwaarden

Bouwinzigd werkt conform de standaardregelingen zoals vermeld in De Nieuwe Regeling 2011 (herzien juli 2013). Daarnaast is het mogelijk, in onderling overleg, voor particulieren en kleine bouwwerken de Consumentenregeling 2013 te hanteren.

De Nieuwe Regeling 2011 (herzien 2013)

DNR2011 is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.
Deze kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht.

Download Rechtsverhouding DNR2011 (herziening 2013)

Download Toelichting / Model Basisopdracht (herziening 2013)